Skip to content

TEHNOLOGIJA

TEORIJA INFRACRVENOG GREJANJA

Infracrveno grejanje obezbeđuje toplotu zračenjem. Sunce emituje infracrvene talase (toplotno zračenje) koja putuju oko 150.000.000 kilometara kroz hladni, tamni prostor. Kada toplotno zračenje dođe do zemljine površine ljudi i predmeti ih apsorbuju.

KOJI INFRACRVENI TALASI PRENOSE TOPLOTU

SREDNJI I DUGI TALASI SU PREFERIRANE TALASNE DUŽINE AKO NAMENE NISU PREVIŠE EKSTREMNE U SPOLJNIM USLOVIMA

Srednje i duge talasne dužine imaju veoma dobre karakteristike, veliku apsorpciju, malu refleksiju, a zračenje ne prodire duboko u kožu. Ove karakteristike su korisne za komforno grejanje ljudi i stvari. Srednje i dugo talasne tehnologije su značajno efikasnije i komfornije u poređenju sa kratko talasnom tehnologijom kojoj gotovo u potpunosti nedostaju navedene karakteristike osim u ekstremnim hladnim uslovima. Srednje i dugo talasni infracrveni grejači su stoga pogodniji za ugodnije i komfornije grejanje zračenjem u ambijentima gde je strujanje vazduha umereno.

KRATKI TALASI SU VEOMA INTENZIVNI I NAMENJENI SPOLJNIM EKSTREMNIM USLOVIMA

Kratkotalasni infracrveni grejač postiže veoma visoku temperaturu na izlazu i zato stvara veoma intenzivnu toplotu. Visoki intenzitet kratkog talasa može se osećati veoma toplim na 2-3 metra razdaljine, ali deo talasa se reflektuje i ljudi sa manje komfora apsorbuju.. „Toplije“ ne znači „ugodnije“ ili „efikasnije“, većina energije se troši u obliku jake svetlosti, refleksije i niskih karakteristika apsorpcije.

Međutim, ako želite udobno zagrevanje u vetrovitim uslovima na otvorenim prostorima, gde nemate zaštitu od vetra infracrveni grejač sa kratkim talasom će biti najbolji izbor zbog većeg intenziteta i bolje penetracije u kožu. Može da podnese uticaje hladnih i jakih vetrova mnogo bolje, u poređenju sa dugo talasnim ili srednje talasnim grejačem.

KAKO SE PRENOSI TOPLOTA

Toplota se prenosi između objekata provođenjem (kondukcijom), konvekcijom ili zračenjem (radijacijom).

Provođenje (kondukcija)

je prenos toplotne energije između dva oblika materije u direktnom kontaktu. Tokom provođenja (kondukcije), ova dva oblika materije deluju ujednačavanjem temperature jedna prema drugoj.

Konvekcija

je prenos toplote izazvan temperaturnom razlikom između zagrejanih delova tečnosti i gasa (fluida). Obično se objašnjava kao prenos energije između vazduha i objekta u kontaktu.

Zračenje

je prenos energije zračenjem od izvora energije direktno na objekt bez medjusobnog kontakta. Poput vidljive svetlosti, zračna energija se prenosi direktno od izvora do objekta, a vazduh se direktno ne zagreva.

INFRACRVENO ZRAČENJE

Elektromagnetni spektar je raspon svih mogućih frekvencija elektromagnetnog zračenja, uključujući gama zrake, X-zrake, ultraljubičaste, vidljivo svetlo, infracrveno, mikrotalasne i radio talase. Kao i sunčeva energija, zračeća toplotna energija se emituje u obliku elektromagnetnih talasa u delu infracrvenog opsega koji se nalazi pored opsega vidljive svetlosti na elektromagnetnom spektru. Isti principi važe i za sunce i za uredjaje koji greju putem infracrvenog zračenja.

INFRACRVENE TALASNE DUŽINE

Približni rasponi temperature i približni opseg talasne dužine mereni su u mikronima. Radna temperatura lampe sa grejačem pokazuje nam o kojoj vrsti infracrvenog grejača je reč. U zavisnosti od željenog materijala za zagrevanje, treba odabrati pravi tip lampe za grejanje radijacijom, jer različiti materijali imaju različite nivoe apsorpcije. Ako infracrveno zračenje nije dobro odabrano, tada će se samo jedan deo toplotnog zračenja apsorbovati a preostali deo će se trošiti ili odbijati.

Kratki talas

(koji se takođe naziva IR-A ili blizu infracrvenog) sa talasnim dužinama između 0,78 - 1,4µm Infracrveni grejači sa kratkim talasom i rade između 780 nm - 1.400 nm i emituju temperaturu od 1300°C do 2600°C i jaku vidljivu svetlost. Emiteri su obično napunjeni kvarcom sa halogenim gasom i reflektorom za koncentrisanje toplote u određenom pravcu.

Srednji talas

(takođe se naziva IR-B) sa talasnim dužinama između 1,4 - 3,0 µm Infracrveni grejači srednjeg talasa deluju između 1.400 nm - 3.000 nm i emituju temperaturu od 500 - 1300°C i proizvode duboko prigušeno crveno svetlo. Emiteri mogu biti kvarcni s reflektorom za koncentrisanje toplote u određenom pravcu.

Dugi talas

(takođe se naziva IR-C ili Dugački infracrveni) sa talasnim dužinama između 3,0 - 1000 µm Dugo talasni infracrveni grejači rade na talasnim dužinama iznad 3.000 nm. Infracrveni elementi dugog talasa emituju mnogo niže temperature, obično oko 100 - 500°C i nemaju vidljivu svetlost

talasne_duzine

SVESTRANE METODE INFRACRVENOG GREJANJA

Infracrveno grejanje, koje koristi toplotu od prenosa zračenja, omogućava da izvor toplote počinje od poda, a ne od plafona kao kod drugih sistema za grejanje koja greju većinom vazduh, a to čini infracrvene grejače efikasnim i ekonomičnim izborom za različite potrebe u većini skladišta, magacina, pa čak i na najvećim objektima u industriji.

 

Pravilno dizajniran infracrveni sistem grejanja može ponuditi brojne prednosti uključujući smanjenu potrošnju energije. Nezavisne studije su potvrdile uštedu energije od 40% do 60% u poređenju sa sistemima grejanja vazduha. Infracrveni grejači su svestran način grejanja, i veoma koristan za širok spektar primena u kojima se veoma teško greju ljudi i stvari, a ponekad i nemoguće sa drugim sistemima grejanja. Infracrveni grejači su pokazali kao najuspešnije grejanje u područijima sa visokom infiltracijom vazduha, zgradama sa visokim plafonima ili gde je poželjno samo odredjeno mesto za grejanje.

HEATAIR INFRACRVENIM GREJAČIMA DOBIJA SE PREKO 90% ENERGIJE ZRAČENJEM TOPLOTE!

HEATAIR TEHNOLOGIJA

HEATAIR u svom asortimanu ima razne infracrvene grejače koji imaju za cilj različite potrebe i primene. Za zagevanje na otvorenom, preporučujemo tehnologiju srednjeg talasa (CELINE, HORECA ili INDUSTRY…) koja ima vrh talasne dužine 2,4 µm. Pruža vrlo nežan sjaj i udovoljava zahtevima kvalitetnog infracrvenog grejača za grejanje ljudi. Dugo talasno zračenje (NANO BLACK MOON…) preporučujemo za područja koja nisu izložena velikim kretanjIma vazduha, npr. u poluotvorenoj, ili potpuno zatvorenoj sobi. Iako dugo talasno zračenje ima dobre karakteristike za ugodnije grejanje jer je intenzitet topline slabiji zbog niže temperature spoljnog filtera. Što znači da ne odoleva dovoljno efektu grejanja pri hladnom vetru ili vazdušnm strujanjima. Za ekstremne spoljne uslove pri većem strujanju vazduha i vetrova preporučujemo model SORBETO koji ima kratke talase i veliku efikasnost zagrevanja u ekstremnim uslovima.

Molimo kontaktirajte nas za savet ili ako imate pitanja u vezi sa tim!